• Роль прогнозування в стратегічному плануванні *

  • 08.06.2010
  • Опубліковано : admin
  • 0 Коментар
  • 29
  • Роздрукувати

  Стратегічне планування спирається на наукові прогнози суспільних потреб і ресурсів організації, а також на прогнози , що витікають звідси, ступенів ризику. Прогнозування виступає як ступень і загальна частина планування. На цій ступені розкриваються тенденції суспільної діяльності організації, оцінюються їх дії у майбутньому, виявляються можливі альтернативи розвитку в перспективі, накопичується матеріал для всебічно обґрунтованого вибору тої чи іншої концепції розвитку і прийняття планового рішення.  Прогнозування розвитку організації передбачає врахування економічних, соціальних, психологічних і правових аспектів.

   Економічний аспект розвитку має визначальне значення, так як кожне управлінське рішення, що спирається на стратегію, повинно бути спрямоване на зростання ефективності використовування матеріальних ресурсів і забезпечення фінансової стійкості НДО у динамічному соціальному оточенні.

  Соціальні аспекти вміщують планування соціального розвитку організації, зріст зацікавленості персоналу і волонтерів у результатах своєї праці, стимулювання ініціативи співробітників, створення можливостей для навчання, для максимального прояву здібностей кожного члена організації, творчого і професійного росту, вдосконалення умов праці.

  Психологічні аспекти пов’язані з врахуванням взаємовідносин між керівництвом організації і персоналом, між самою організацією і її соціально значущим оточенням ( клієнти, державні структури, бізнес, ЗМІ, інші громадські організації). Цей аспект включає в себе також психологічні питання підбору лідерів.

  Правові аспекти базуються на досягнення відповідності заходів, що плануються, діючим нормативним актам Українського законодавства.

  При виборі перспективних рішень на тривалий період часу з усіх можливих варіантів вибирається остаточне планове рішення з урахуванням всього комплексу економічних, соціальних, психологічних і правових аспектів.

  Розробка прогнозу находить своє вираження в тому, щоб певними методами з використанням спеціального інструментарію кількісно-якісних оцінок обробити інформацію, що є на даний момент, про стан діяльності організації, про закономірності її зміни, конкретних умовах її функціонування і отримати уявлення про напрямки її розвитку і стану в майбутньому.

  Прогнозування є науково-аналітичною стадією процесу стратегічного планування, дослідницькою основою для підготовки планових рішень і завдань плану. Головні функції прогнозування:

        всебічний аналіз досягнень минулого, сильних і слабких сторін організації; аналіз економічних, соціальних, культурних, політичних факторів, що впливають на здатність організації реалізувати свою місію;

        оцінка дій цих тенденцій у майбутньому і передбачення нових соціально-економічних умов і проблем, що вимагають свого вирішення;

        виявлення можливих альтернатив розвитку у перспективі, накопичення наукового матеріалу для всебічно обґрунтованого вибору тієї чи іншої можливості розвитку і прийняття оптимального планового рішення, що забезпечує його активний вплив на розвиток самої організації, і вдосконалення значущого соціального оточення.

  Прогноз окреслює можливості, в рамках яких може конкретизуватися місія організації, виявляє проблеми, які повинні стати об’єктом розгляду у стратегічному плані. У ньому розглядаються варіанти активного впливу на об’єктивні фактори майбутнього розвитку.

  Прогнозування – це початкова ступень стратегічного планування. Оцінки, що прогнозуються, є підставою для здійснення наступних етапів: вибору і визначення місії організації, розробки концепції стратегічного плану.

  Розробки прогнозу і формування плану – взаємопов’язані стадії стратегічного планування, кожна з яких, однак, має свою специфіку. Відмінність між ними в тому, що план – це відображення і втілення вже прийнятого стратегічного рішення, а прогноз – це пошук можливого оптимального рішення. План як підсумок усіх видів і етапів планових робіт, повинен бути якісно однозначним, він спрямований на реалізацію чітко визначеної місії, на досягнення вже обраних цілей. В прогнозі ж міститься декілька варіантів розвитку, аналізується і обґрунтовується кожна з них. Прогноз не ставить будь-яких конкретних завдань плану, але вміщує матеріал, необхідний для їх розробки.

  У методології прогнозування використовується два основних підходи: генетичний (дескритивний) і нормативний.

  При генетичному підході оцінка розвитку здійснюється на основі встановлення причинно-наслідкових зв’язків, об’єктивної логіки змін, що виникають. Генетичний підхід передбачає, що можуть бути сформульовані будь-які правдоподібні, науково – обґрунтовані, кількісні і якісні гіпотези відносно факторів і умов майбутнього розвитку.

  Інший підхід – нормативний, цільовий, він виходить з визначення результату, який повинен бути досягнутий у майбутньому.

  Якщо в першому підході зв’язок і послідовність явищ розглядається від дійсного до майбутнього, то в другому – від майбутнього до теперішнього.

  Розробка прогнозів розвитку організації передбачає використання різних конкретних методів:

        метод експертних оцінок (індивідуальних і колективних);

        методи логічного моделювання;

        методи математичного моделювання .

  Як правило, у прогнозуванні має місце комбінація методів.

              * – Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Стратегічне планування діяльності НДО – Кіровоград: ЦПТІ, 2000 – 92 с., розділ 1.6.

Немає коментарів

Додати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

Календар подiй

Липень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Серпень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Вересень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Жовтень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Листопад
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Грудень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Січень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Найближчі події

ПІДТРИМАТИ НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Найменування юридичної особи – Громадська організація “Кіровоградське обласне об’єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту”.

Код ЄДРПОУ – 26114563.

Номер рахунку -UA523052990000026008015106552

Призначення переказу – Безповоротна фінансова допомога