• Професійні вміння й психологічні якості, необхідні для оцінки програм і проектів*

  • 05.05.2010
  • Опубліковано : admin
  • 0 Коментар
  • 29
  • Роздрукувати

      Фахівці з оцінки соціальних проектів і програм повинні мати професійно важливі вміння й психологічні якості, необхідні для успішної аналітичної діяльності.
  Насамперед , для оцінки проектної діяльності фахівець повинен мати відповідний рівень компетенції, тобто він повинен мати певну систему професійних знань, умінь і навичок.
      Фундамент підготовленості до оцінки програм і проектів становлять соціальні науки: соціологія, економіка, політологія, менеджмент. Непогано, якщо фахівець має знання в області бухгалтерського обліку й фінансового аудита, які він може використати як інструмент для одержання даних про витрати, передбачені проектною діяльністю. Аналізуючи програми і проекти, необхідно чітко уявляти стан справ у державному секторі, а також вивчити специфіку діяльності НДО.
      До числа спеціальних вмінь і навичок у першу чергу варто віднести володіння методами соціологічного дослідження й математичної статистики, користування комп’ютером. Важливі для того, хто перевіряє, й такі психологічні якості, як комунікабельність, спостережливість, критичність мислення, аналітичні здатності, розвинена мова.
      Для ефективної організації оцінки проектної діяльності необхідно знати структуру оціночної діяльності, її основні компоненти, необхідні дії, професійно важливі вміння й психологічні якості необхідні для її реалізації.
      Таблиця 3. Професійні вміння й психологічні якості, необхідні для оцінки проектної діяльності (№ – строка / графа)
  1/1 Етап оціночної діяльності
  1/2 Професійні знання, навички та психологічні якості
  2/1 Вибір проблеми
  2/2 знання поточного стану справ в державному секторі, в НГО; знання типології проблем; уміння користуватися бібліотеками, Інтернет і базами даних; аналіз тенденцій розвитку суспільства; Вибір найбільш актуальних проблем для оцінки; розробка індикаторів вивчення проблеми; формулювання цілей аналізу; спостережливість; швидка орієнтація в обстановці, гнучкість поведінки; визначення об’єкту оцінки, формулювання гіпотези.

  3/1 Планування оціночної діяльності
  3/2 проектування своїх дій і дій учасників групи по оцінці проектів; визначення об’єкту оцінки, формулювання гіпотези; розробка критеріїв оцінки; складання графіка роботи по оцінці.

  4/1 Сбір фактичного матеріалу
  4/2 спостережливість, розуміння психічного стану людей, колективу в цілому; уміння отримувати зворотну інформацію про ступінь задоволення потреб цільової групи, а також співробітників; встановлення правильних взаємин з тими, хто надає інформацію; знання джерел і володіння методами збору даних (інтерв’ю, анкети, фокус групи, спостереження за людьми, вивчення фізичних об’єктів, використання документів).

  5/1 Аналіз отриманих даних
  5/2 аналіз даних з метою пояснення і оцінки (кількісний аналіз статистичних даних, якісний аналіз інтерв’ю і документів, об’єднання кількісного і якісного аналізів); критична оцінка достоїнств і недоліків проектної діяльності; виявлення відхилень результатів від поставленої мети; аналіз причин цих відхилень; проектування заходів по усуненню цих причин.

  6/1 Складання звіту
  6/2 знання критеріїв якісного звіту (об’єктивність, надійність і достовірність, доступність, зрозумілість); знання структури звіту. уміння структурувати факти, висновки, рекомендації. знання комп’ютера (редакторські програми, таблиці); уміння грамотно писати на відповідній мові.

  7/1 Ознайомлення с результатами оцінки.
  7/2 уміння робити усні презентації.

  * – Азарова Т.В.,Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів – Кіровоград:ІСКМ, 2008 – 100с., розділ 1.4.

Немає коментарів

Додати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

Календар подiй

Липень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Серпень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Вересень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Жовтень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Листопад
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Грудень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Січень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Найближчі події

ПІДТРИМАТИ НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Найменування юридичної особи – Громадська організація “Кіровоградське обласне об’єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту”.

Код ЄДРПОУ – 26114563.

Номер рахунку -UA523052990000026008015106552

Призначення переказу – Безповоротна фінансова допомога